Політика конфіденційності

Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення і попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (далі - Суб'єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «ГРОУЗ ХАКІНГ МАРКЕТИНГ» свої достовірні та актуальні персональні дані, і тим же уповноважую і надаю своє добровільне, безумовно.

  1. Обробку (а саме: збирання, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без попередження, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці.

  2. 1.1. Мета обробки персональних даних: ідентифікація Суб'єкта, проведення переговорів про можливість надання послуг Суб'єкту, укладення та виконання договорів про надання послуг, інша рекламно-маркетингова діяльність ТОВ «ГРОУЗ ХАКІНГ МАРКЕТИНГ» та/або будь-яка інша мета, яка не суперечить законодавству України.

    1.2. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, контактна адреса електронної пошти, а також дані, які автоматично передаються Власнику, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookies, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, адреси запитуваних сторінок та іншої подібної інформації.

    1.3. Власником та розпорядником бази персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРОУЗ ХАКІНГ МАРКЕТИНГ», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер юридичної особи 44398941, місцезнаходження якої за адресою: 47201, Тернопільська обл., Зборівський р-н, місто Зборів, вул. Б.Хмельницького, будинок 56И (далі - «Власник»).

  3. Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними.
  4. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб'єкта з бази персональних даних третім особам, у тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для виконання мети, яка визначена пункті 1.1 (далі - Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; Суб'єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин та Партнерам, яка здійснюватиметься за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних з вищезазначеною у пункті 1.1 метою та жодною іншою.
  5. На зберігання персональних даних.
  6. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб'єкта; Звільнення власника бази персональних даних від обов'язку окремо сповіщати Суб'єкта про передачу його персональних даних третім особам і Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості оновлення з будь-яких причин.

У разі бажання Суб'єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб'єкт повинен звернутися з окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Суб'єкт підтверджує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з Метою обробки персональних даних, отримав; права як Суб'єкта персональних даних йому поставлені до відома і роз'яснені.

ТОВ «ГРОУЗ ХАКІНГ МАРКЕТИНГ» не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб'єкта з розміщення таких персональних даних. Суб'єкт самостійно забезпечує актуальність і достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

У зв'язку з включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «ГРОУЗ ХАКІНГ МАРКЕТИНГ» цим також підтверджую, що я поставлений до відома про мету збору даних, а також поставлений до відома про наступні мої права за законом України «Про захист персональних даних»: